A quins navegadors donem suport?

Navegadors d'escriptori

Les aplicacions web que ofereix als ciutadans el Consorci AOC es validen i funcionen amb els següents navegadors en un entorn d'Escriptori, per a aquests casos donem suport fins a 3 versions anteriors a l'actual:

Chrome Chrome versions
Firefox Firefox versions
Edge Edge versions - Només sobre Windows
Safari Safari versions - Només sobre MAC OSX

Els altres navegadors que suportem:

Internet explorer Internet explorer versio 11 - Només sobre Windows i sobre l'última actualització del mateix

:warning: Si disposes d'un navegador diferent dels especificats anteriorment (e.g. Opera, o versions antigues dels especificats) es possible que l'aplicació funcioni correctament o potser pateixes alguna petita degradació, però en cas de necessitar del nostre suport només serà disponible per a les versions/entorns especificats.

Navegadors mòbils

No tots els serveis del Consorci AOC estan pensats per a ser usats a través d'un dispositiu mòbil, però els serveis que si ho estan, donen suport fins a 3 versions anteriors a l'actual per als següents navegadors:

Chrome Chrome versions - Sobre Android
Safari Safari versions - Sobre iOS

Perquè només aquestes versions?

Revisant l'ús que fan els usuaris dels nostres serveis, veiem que més del 90% del tràfic prové d'aquests navegadors, i un percentatge molt baix usa navegadors discontinuats pels propis fabricants. Encara suportem Internet explorer 11 perquè té un percentatge d'ús considerable, però creiem que centrar-nos en les distribucions més modernes i actualitzades dels navegadors ens permet racionalitzar els recursos i té els següent avantatges:

Des dels següents enllaços pots baixar-te les ultimes versions estables dels navegadors suportats per a diferents sistemes operatius:

Logos de alrra/browser-logos