eNotum

Aquest repository preten anar recopilant poc a poc la nova documentació relacionada amb eNotum conforme aquesta és vagi actualitzant.

Tota la documentació d’integració antiga així com altre tipus de documentació no tècnica (per exemple legal) relacionada amb eNotum la podeu seguir trobant a l’apartat corresponent de la plana de suport del Consorci AOC.

Documentació integradors

De moment aqui podeu trobar:

1. Manual d’estils personalitzats CSS de WebCiutada

2. Integració callbacks canvis d’estat

3. Integració missatgeria

Altres

També hem afegit un nou document de FAQs que anirem informant en funció de les queixes/consultes que anem rebent:

FAQs